Виховна робота

Однією з головних вимог сучасного освітнього процесу в шкільному навчальному закладі – це створення такої атмосфери, яка впливатиме на всебічний розвиток учнів.

Саме через це, основною спрямованістю у виховальному процесі діяльності шкільного закладу є період та момент здобуття знань школярем інформаційних матеріалів, вмінь та навичок, як саме потрібно поводитися, а ще суспільному досвіду, які в результаті будуть йому актуальними для подальшої життєдіяльності.

В концепції педагогічної діяльності виховання повинно позитивно впливати на дітей. У цей період вона має прийняти це і в такий спосіб постає важлива необхідність у процесі самовиховання.

Сам по собі термін виховної роботи можна описати не інакше, як зальну кількість тих чи інших процесів виховної діяльності. В цьому беруть участь педагогічні працівники, батьківський колектив, класовод, та інші люди, завдання яких враховувати умови проживання учнів (вікову категорію, особисті властиві риси тощо), формувати необхідні властиві поведінкові характеристики, і при цьому застосовувати системний підхід до планування, організаційних дій та процесу проведення різноманітних виховних засобів у класному колективі чи закладі шкільної освіти в цілому.

Влада держави обирає найголовніші способи процесу виховної діяльності в закладах освіти, основні пункти змістової лінії, яким можна надати наступну характеристику:

  • процес сформованості патріотичного відношення, національної самосвідомості;

  • культурної вимови та шани традицій, культурних надбань та населення;

  • процес побудови особистого світогляду;

  • устаткування принципів моралі;

  • виховний процес особистості творчого та працелюбного характеру;

  • розвиток фізичного та психічного спрямувань;

  • освіченість;

  • формувальна діяльність культури екологічного типу;

  • вплив на розвиток талантів, творчих задатків та здібностей, а ще етапи створення умов

для їх виконання;

  • процес оволодіння засобами міжособистісного спілкування тощо.

Слід звернути увагу на те, що в наш час, дякуючи різноманітним методикам виховного процесу, виокремлюється неймовірна кількість цікавих форм щодо виховання.

Сюди відносять всіма знані класні години спілкування, повідомлення інформаційного характеру, бесіди, «круглий стіл», гурткові об’єднання, колективні творчі заходи, брейн-ринги, конкурсні програми та безліч вікторин, олімпіадні змагання, вечори на різні теми, святкування, культурні та наукові тижні, клуби за вподобаннями тощо.

Процес виховної роботи є складним, пропорційним та гармонійним, а тому вимагає комплексних поетапних дій для своєї організації. Сюди відносяться і процеси аналітичного спрямування для того, щоб мати змогу визначити основні проблеми у колективі та ті аспекти, на які варто звернути увагу в першу чергу.

Ставити цілі та мету – ось на чому саме необхідно наголосити учням та вказати, які дії в цей період потрібно застосовувати задля врахування всіх обставин середовища, в якому знаходяться учні та їх особливості. Також дуже необхідно заздалегідь скласти план поступових дій та їх безумовне виконання.

Джерело https://vseosvita.ua

Share via