Палатний: Уряд Азарова намагається зекономити за рахунок молодіжних та соціально важливих програм

Уряд Азарова запланував на наступний рік суттєве скорочення фінансування низки соціальних та молодіжних програм, зокрема тих, які стосуються оздоровлення та відпочинку соціально незахищених категорій дітей, забезпечення молоді першим робочим місцем, допомоги молодим сім’ям на будівництво чи придбання житла.

Про це заявив народний депутат України від фракції «УДАР», голова комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму Артур Палатний.

За словами політика, в проекті Державного бюджету на 2014 рік фінансування часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво та придбання житла скорочено на 45%: зі 111 млн. грн. у 2013 році до 60,8 млн. грн. у наступному. В той же час на реалізацію державної політики з питань сім’ї та дітей виділено лише 1,3 млн. грн., що вдвічі менше від показників минулого року.

Також зменшено обсяги фінансування компенсаційних програм роботодавцям для забезпечення молоді першим робочим місцем. На відповідні потреби проект держбюджету передбачає лише 22 млн. грн. «На сьогодні держава створила такі умови, що кожного року не більше 10% випускників ВНЗ, які опиняються без роботи і звертаються до центрів зайнятості, можуть працевлаштувати. Скорочення фінансування відповідних програм означає, що нинішній уряд фактично кидає напризволяще молодих фахівців без досвіду роботи», – зазначив народний депутат.

На правах рекламы: Лучший пеноизол только тут и только ейчас по самой актуальной цене!

Голова профільного комітету зауважив, що незважаючи на те, що вже звертався до керівництва Кабінету Міністрів України з приводу критичної ситуації із фінансуванням Міжнародного дитячого центру «Артек», який через мільйонні борги держбюджету опинився на межі виживання, уряд вирішив у 2014 році удвічі зменшити фінансування програм оздоровлення і відпочинку дітей у таборах МДЦ «Артек» і ДЦ «Молода Гвардія».

«Ми не можемо погодитися із запропонованим владою документом, яким скорочуються молодіжні та соціально важливі програми, натомість збільшується фінансування силових та каральних органів. За такий проект держбюджету фракція «УДАР» у парламенті голосувати не буде», – наголосив Артур Палатний.

Палатный: Правительство Азарова пытается сэкономить за счет молодежных и социально важных программ

Правительство Азарова запланировало на следующий год существенное сокращение финансирования ряда социальных и молодежных программ, в частности тех, которые касаются оздоровления и отдыха социально незащищенных категорий детей, обеспечения молодежи первым рабочим местом, помощи молодым семьям на строительство или приобретение жилья.

Об этом заявил народный депутат Украины от фракции «УДАР», председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма Артур Палатный.

По словам политика, в проекте Государственного бюджета на 2014 год финансирование частичной компенсации процентной ставки кредитов коммерческих банков молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство и приобретение жилья сокращен на 45 %: с 111 млн. грн. в 2013 году до 60,8 млн. грн. в следующем. В то же время на реализацию государственной политики по вопросам семьи и детей выделено лишь 1,3 млн. грн., что вдвое меньше показателей прошлого года.

Также уменьшены объемы финансирования компенсационных программ работодателям для обеспечения молодежи первым рабочим местом. На соответствующие потребности проект госбюджета предусматривает лишь 22 млн. грн. «На сегодня государство создало такие условия, что каждый год не более 10 % выпускников вузов, которые оказываются без работы и обращаются в центры занятости, могут трудоустроить. Сокращение финансирования соответствующих программ означает, что нынешнее правительство фактически бросает на произвол судьбы молодых специалистов без опыта работы», – отметил народный депутат.

Председатель профильного комитета отметил, что несмотря на то, что уже обращался к руководству Кабинета Министров Украины по поводу критической ситуации с финансированием Международного детского центра «Артек», который из-за миллионных долгов госбюджета оказался на грани выживания, правительство решило в 2014 году вдвое уменьшить финансирование программ оздоровления и отдыха детей в лагерях МДЦ «Артек» и ДЦ «Молодая Гвардия».

«Мы не можем согласиться с предложенным властью документом, которым сокращаются молодежные и социально важные программы, зато увеличивается финансирование силовых и карательных органов. За такой проект госбюджета фракция «УДАР» в парламенте голосовать не будет», – отметил Артур Палатный.

Залишити відповідь